eszlelo-logo
eszlelobaja.hu
eszlelobaja.hu
Sebesség

Tanulási zavar, diszlexia?​

Van megoldás!

Napjainkban különösen sok gyermeket érint, hogy iskolai tanulmányai folyamán valamilyen tanulási nehézségbe ütközik. Egy vagy akár több tantárgy kapcsán tanulási kudarc merül fel, gyengén teljesít. Ezek a történések hatással vannak a gyermek személyiségfejlődésére, társas és szociális kapcsolataira egyaránt. 

A tanulási zavarral, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek intellektusukat tekintve egyeznek többségi társaikkal, ám iskolai teljesítményük jelentős elmaradást mutat, mint ahogyan az az IQ alapján  elvárható lenne. A tanulási zavarok elsősorban az olvasás, az írás, a logikai, illetve komplex problémamegoldó gondolkodás, a matematika, a beszéd és a szenzoros érzékelés területét érintik.

Diszlexia

A diszlexia a nyelvvel, a beszéddel és az olvasástanulással összefüggő részképességzavar. A diszlexia megnehezíti a nyelvi hangok felismerését és használatát. Általános helyesírási zavarral jár. A gyerekek sok esetben betűt tévesztenek, felcserélik azokat. Gondot okozhat az új szavak kiejtése, de a már ismert szavak felismerése is. Diszlexia esetén nem beszélhetünk betegségről, nem is fogyatékosság. 

Megfelelő támogatással a diszlexiás gyermekek olvasása teljes mértékben javítható, mely az iskolai teljesítményt is pozitívan befolyásolja!

eszlelobaja.hu

Diszlexia okai:

Az olvasási képesség zavarát bizonyos mentális képességek károsodása, gyengesége okozhatja: 

Legtöbb esetben az olvasással kapcsolatos nehézségeket vizuális feldolgozási problémának írják le, viszont kutatások igazolják, hogy sokkal inkább  a hallási (auditív) feldolgozási képesség problémája. Az olvasási és nyelvtanulási kudarcok 80 százalékát ennek az egyetlen képességnek a deficitje okozza.

Jelentkezzen Gibson-tesztre

az űrlap kitöltésével!

Diagnózis:

Olvasás, diszlexia

Hazánkban a tanulási zavarral diagnosztizált gyermekek sok esetben felmentést kapnak a számukra nehéz tantárgyból, tantárgyakból. Fejlesztésük éveken át elhúzódik, egyénenként átlagosan egy egyéni vagy kiscsoportos fejlesztőórát kapnak hetente az iskolákban. Ezáltal a fejlesztési eredmények nagyon minimálisnak mondhatók.

VAN MEGOLDÁS!

Az Észlelő Tanulást Segítő Központban egy komplex kognitív felmérést, úgynevezett Gibson-tesztet alkalmazunk a részképességek felmérése és a tanulási zavarok gyökerének feltárása céljából. A teszt eredménye alapján személyre szabottan történik a BrainRx agytréning feladatainak összeállítása, melyekkel célzottan fejlesztjük a szükséges kognitív képességeket.

A Gibson-teszt egy kognitív profil teszt, mely kiválóan alkalmas a tanulási zavarok, az olvasási nehézség okának kiderítésére.

A BrainRx programmal az agy és a neuronok plaszticitását ösztönözzük: olyan intenzív mentális gyakorlatsorokat végeztetünk, amelyek stimulálják az agy már meglévő neurális hálózatait, illetve új kapcsolatok létrejöttét eredményezik. 

A BrainRx program azért is nagyon különleges, kiváló minőségű olvasási program, mert az olvasási nehézségekkel küzdő gyermekek esetében sok esetben koncentrációzavar, lassú feldolgozási sebesség is jellemző, illetve a memóriában, azaz az előhívásban is különböző deficiteket találunk. E kognitív programmal fejleszteni tudjuk ezeket az előképességeket is, ezáltal kiválóan felszámolható a diszlexia.

klinikailag is igazoltan hatásos

egyénre szabott a Gibson- teszt eredménye alapján

megerősíti a hallási feldolgozási képességet és az összes kulcs kognitív képességet

fejleszti az agy teljesítőképességét

megkönnyíti az értő olvasást, a logikus gondolkodást és a tanulást

Jelentkezzen Gibson-tesztre

az űrlap kitöltésével!
eszlelo-logo
Kapcsolat

6500 Baja,
Kálvária utca 23.